StarZz Factory verklaart het volgende: De door jouw verstrekte persoonsgegevens zullen wij opnemen in een bestand ten behoeve van het gebruik door StarZz Factory en de met deze rechtspersoon geaffilieerde departementen en gelieerde ondernemingen. In dit privacy statement wordt beschreven hoe StarZz Factory met jouw persoonsgegevens omgaat.

Gebruik persoonsgegevens door StarZz Factory

De door de jou verstrekte persoonsgegevens zullen door StarZz Factory worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan jij gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, membership cards, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, deelname aan programma’s, e-commerce/online activiteiten, gaming, inzending van foto’s en videos’s, mp3’s, evenementen etc.), alsmede voor statistische analyses.

Aanbiedingen en kortingen

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door StarZz Factory worden gebruikt ten behoeve van marketingdoeleinden van StarZz Factory, waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die jou op verzoek van tijd tot tijd zal worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door StarZz Factory worden aangeboden. Daarnaast kan StarZz Factory indien jij daartoe toestemming hebt verleend jouw persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor jou zijn.

Optimalisatie profiel

StarZz Factory kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden, en ook om jouw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over jou heeft vergaard. Bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of jouw klikgedrag op de websites van StarZz Factory. Op die manier krijg je gerichter informatie toegestuurd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

StarZz Factory kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van evenementen, commerciële online partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over jouw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende activiteiten.

Activiteiten

Indien StarZz Factory een activiteit (programma, prijsvraag, actie) tezamen met een andere partij organiseert, bijvoorbeeld een sponsor of adverteerder, kan StarZz Factory de gegevens die zij van jou ontvangt met betrekking tot die activiteit, met deze andere partij delen om jou te benaderen ten behoeve van die activiteit, dan wel soortgelijke activiteiten. Tenslotte kan StarZz Factory de gegevens die zij van jou ontvangt ter beschikking stellen aan een adverteerder ten behoeve van direct marketing doeleinden indien jij daartoe toestemming hebt verleend.

Melding CBP en recht op verzet

StarZz Factory is de verantwoordelijke informatie- en dataverzamelaar en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met jouw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij Het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage.

Overdracht activiteiten

Indien (een onderdeel van) StarZz Factory een onderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) StarZz Factory wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

© 2015 alle rechten voorbehouden aan StarZz Factory